Sự hài lòng của bạn là trách nhiệm, mục tiêu phấn đấu của chúng tôi!

  • Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn

  • Đường dây nóng: 0965.381.414

Thông báo mời tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa

Thông báo mời tham dự gói thầu mua sắm


Xem thông báo mời thầu

Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mã KHLCNT               PL2300007648

Phân loại KHLCNT     Chi thường xuyên

Tên KHLCNT

Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế năm 2023 tại TRung tâm Y tế Huyện Nam Đàn

Tên dự toán mua sắm

Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế năm 2023 tại TRung tâm Y tế Huyện Nam Đàn

Thông tin gói thầu

Mã TBMT       IB2300039700

Phiên bản thay đổi  00

Bên mời thầu  Trung tâm Y tế Huyện Nam Đàn

Trạng thái thông báo  Đã đăng tải

Lĩnh vực Hàng hóa

Tên gói thầu

Gói thầu số 1- Cung ứng vật tư y tế năm 2023 cho Trung tâm Y tế Huyện Nam Đàn

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, Bảo hiểm Y tế và các nguồn thu hợp pháp khác năm 2023 của Trung tâm Y tế Nam Đàn

Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định

Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi

Phương thức lựa chọn nhà thầu Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Trong nước/Quốc tế Trong nước

Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng

Gói thầu chia thành nhiều phần (lô): Có

Số lượng phần (lô) 196

Cách thức tham dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSMT

website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm nhận e-HSDT

website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Huyện Nam Đàn,  Tỉnh Nghệ An

Chi phí phát hành e-HSMT

Miễn phí

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu

08:00 11/04/2023

Thời điểm mở thầu

08:30 11/04/2023

Địa điểm mở thầu

website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

Giá gói thầu

Tham khảo trên hệ thống đấu thầu Quốc gia

Hiệu lực E-HSDT

120 ngày (Tối đa 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnhGói thầu áp dụng Điều 34, Thông tư 08/2022/TT–BKHĐT