Sự hài lòng của bạn là trách nhiệm, mục tiêu phấn đấu của chúng tôi!

  • Khối Quang Trung - Thị trấn Nam Đàn

  • Đường dây nóng: 0965.381.414

Tin tức Sự kiện

Virus lây trong không khí, ca bệnh ở Việt Nam cách xa 10m vẫn mắc Covid-19

Việt Nam ghi nhận ca bệnh ngồi họp cách xa 10m vẫn mắc Covid-19, củng cố thêm bằng chứng virus SARS-CoV-2 lây trong không khí.

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG, LỒNG GHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CSSKSS/KHHGĐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ TẠI VÙNG ĐẶC THÙ

Ngày 23/4/2021, tại Trạm Y tế xã Nam Xuân và Thị trấn Nam Đàn, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh phối hợp Trung Y tế huyện Nam Đàn, Trạm Y tế hai xã Nam Xuân và Thị trấn tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số cho người dân trên địa bàn 2 xã.

TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN/KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH.

Nhằm cung cấp thông tin về các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, qua đó giúp mọi người hiểu biết, nâng cao nhận thức và có hành vi tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.  Đồng thời hưởng ứng Chiến dịch truyền thông vận động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt năm 2021.  

Trạm Y tế Thị trấn tổ chức truyền thông lồng ghép với khám sàng lọc Tăng huyết áp và Đái Tháo đường tại Khối Trường Sơn - Thị trấn Nam Đàn

Nhằm tăng cường cũng như đẩy mạnh hoạt động phòng chống bệnh Tăng huyết áp, Đái tháo đường và các bệnh không lây nhiễm khác, từ đầu năm nay Trạm Y tế Thị trấn đã triển khai kế hoạch dự kiến 1 tháng sẽ tổ chức truyền thông lồng ghép với khám sàng lọc Tăng huyết áp, Đái Tháo đường cho người dân từ 40 tuổi trở lên tại 2 Khối xóm trên địa bàn Thị trấn.